You are here

Jumuah Schedule

Lecture Date: Fri, 27 Mar 2015
No. Title Lecturer Masjid Name Area
1 - Ash Sheikh Ilham (Rashady) Grand Jumuah Masjid - Dharga Town Aluthgama
2 - Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady) Yasir Arafath Jumuah Masjid Beruwala
3 - Ash Sheikh M.I.M Nasir (Ihsani) Al Qadar Hanafi Jumuah Masjid (Thorapu Thodam) Colombo 02
4 - Ash Sheikh Mubarak (Mahlari) Wekanda Jumuah Masjid Colombo 02
5 - Ash Sheikh Fazil Farook Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale Colombo 03
6 - Ash Sheikh T.J.M.Omardeen (Rahmani) Kollupitty Jumuah Masjid Colombo 03
7 - Ash Sheikh Uwais (Deeni) Majma Ul Khairah Jumuah Masjid (Nimal Road), Colombo 04
8 - Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Bambalapitiya Colombo 04
9 - Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri) Jawatta Jumma Masjid Colombo 05
11 - Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady) Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana Colombo 06
12 - Ash Sheikh Hilmi (Bin Noori) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Mayura Place Colombo 06
13 - Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi) Wellawatte Jumuah Masjid Colombo 06
14 - Ash Sheikh Mukkarram (Azhari) Devatagaha Jumuah Masjid Colombo 07
15 - Ash Sheikh Jaweed Mufti Borella Jumuah Masjid Colombo 08
16 - Ash Sheikh A.H.M.Sameem (Ajwadi) Kuppiyawatte Jumuah Masjid Colombo 09
17 - Ash Sheikh M.Akmal (Deeni) Minnan Jumuah Masjid Colombo 09
18 - Ash Sheikh Abdul Haleem (Sharqy) Ganeemathul Qasimiya Jumuah Masjid - Dematagoda Place Colombo 09
19 - Ash Sheikh Muhajireen (Nadvi) Maradana Mosque Inc Colombo 10
20 - Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori) Grand Jumuah Masjid - Maligawattha Colombo 10
21 - Ash Sheikh Thalha (Baari) Masjidul Munawwara Jumuah Masjid - Maligawatte Colombo 10
22 - Ash Sheikh Liyawudeen Mufti (Kilihiri) Maradana Sinna Palli Colombo 10
23 - Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi) Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid) Colombo 11
24 - Ash Sheikh Zakariya (Rashady) Meeraniya Jumuah Masjid Colombo 12
25 - Ash Sheikh Thalha (Baari) Colombo Grand Jumuah Masjid Colombo 12
26 - Ash Sheikh Amjad (Rashady) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade Colombo 12
27 - Ash Sheikh Noor Muhammed (Falahi) Najmi Jumuah Masjid - Keselwatta Colombo 12
28 - Ash Sheikh Yehya (Al Fasi) Kochikade Jummah Masjid Colombo 13
29 - Ash Sheikh Abdur Raheem (Noori) Leyardsbroadway Jumuah Masjid Colombo 14
30 - Ash Sheikh Irfan Mubeen (Rahmani) Mutuwal Jumuah Masjid Colombo 15
31 - Ash Sheikh Husni Ashraff Mufti (Haqqani) Al Azhar Jumuah Masjid, Waidya Road Dehiwala
32 In English Ash Sheikh Muiz Bukhary Junction Jumuah Masjid Dehiwala
33 - Ash Sheikh Azeezdeen (Rahmani) Masjidul Zainab Jumuah Masjid Dehiwala
34 - Ash Sheikh Firdouse (Furqani) Muhiyadeen Jumuah Masjid Dehiwala
35 - Ash Sheikh Abdullah (Rawli) Muhiyadeen Jumuah Masjid Dickwella
36 - Ash Sheikh Mahdhoom (Baari) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Gintota Galle
37 - Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani) Masjidun Noor Jumuah Masjid - Kannamapitiy Galle
38 - Ash Sheikh Hussain (Rahmani) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Gintota Galle
39 - Ash Sheikh Fazmil Moulana (Mursi) Meeran Jumuah Masjid - Kaluwella Galle
40 - Ash Sheikh Ihraz (Dheeni) Muhiyadeen Jumuah Masjid Gandara
41 - Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi) Jumuah Masjid Gothatuwa
42 - Ash Sheikh Ali (Rahmani) Kotegoda Jumuah Masjid Hemmathagama
43 - Ash Sheikh Ameer Hamza (Rabbani) Meera Maqam Jumuah Masjid Kandy
44 - Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani) Aniwatte Jummah Masjid Kandy
45 - Ash Sheikh Shukri (Noori) Balagolla Al Mukarram Jumuah Masjidh - Kengalla Kandy
46 - Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni) Mawilmada Jumuah Masjid Kandy
47 - Ash Sheikh Waseem (Haqqani) Hijrapura An Noor Jumuah Masjid - Theldeniya Kandy
48 - Ash Sheikh Shihan (Furqani) Masjidun Noor Grand Jummah Masjid - Digana Kandy
49 - Ash Sheikh Abdullah Makie (Kashify) Line Jumuah Masjid Kandy
50 - Ash Sheikh S.D.M.Rinous (Hashimi) Kekunugolla Jumuah Masjid Kekunugolla
51 - Ash Sheikh Zawahir (Hashimi) Jumuah Masjid Kolonnawa
52 - Ash Sheikh Razeen (Zahri) Nooraniya Jumuah Masjid Megoda Kolonnawa
53 - Ash Sheikh M.M.Ikram (Fassy) Bazar Jumuah Masjid Kurunagala
54 - Ash Sheikh Umar (Inaami) Mallawapitty Jumuah Masjid Kurunagala
55 - Ash Sheikh M.Nawasdeen (Furqani) Theliyagonna Jumuah Masjid Kurunagala
56 - Ash Sheikh Suhaib (Deeni) Jawa Jumuah Masjid Kurunagala
57 - Ash Sheikh Kamil Mufti (Hashimi) Bazar Jumuah Masjid Madawala
58 - Ash Sheikh Irfan (Rahmani) Al Masjidus Saliheen Jumuah Masjid Malwana
59 - Ash Sheikh Kalideen Uwais (Deeni) Ketawala Jummah Masjid Mathale
60 - Ash Sheikh Arkam (Inaami) Deeniya Jumuah Masjid Moratuwa
61 - Ash Sheikh Inam Ul Hassan (Manari) Bilal Jumuah Masjid Mount Lavinia
62 In Sinhala Ash Sheikh Muhammed (Baari) Badriyeen Jumuah Masjid Nawala
63 - Ash Sheikh A.B.M.Kaleel (Bahji) Ragala Town Jumuah Masjid Nuwara Eliya
64 - Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady) Pallimulla Jumuah Masjid Panadura
65 - Ash Sheikh Faizal (Rashady) Gorakana Jumuah Masjid Panadura
66 - Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi) Palathadi Jumuah Masjid Weligama
67 - Ash Sheikh M.S.M.Ahamed (Mahlari) Madurapura Jumuah Masjid Weligama
68 - Ash Sheikh Naqeeb (Khilliri) Mohideen Jumuah Masjid - New Street Weligama
69 - Ash sheikh Faizal Mufti (Noori) Town Jumuah Masjid Welimada
70 - Ash Sheikh.Azwar Ali (Thabligi) Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte Wellampitiya
71 - Ash Sheikh Fahim Mufti Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
72 - Ash Sheikh Zahran Hassan (Anvari) Masjidur Rahmath Jumuah Masjid - Sedhawatte Wellampittiya
Lecture Date: Fri, 03 Apr 2015
No. Title Lecturer Masjid Name Area
10 - Ash Sheikh Umar (Inaami) Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana Colombo 06