Jumuah Schedule

Lecture Date: Fri, 30 Sep 2016
No. Title Lecturer Masjid Name Area
1 - Ash Sheikh Najeem (Sabithi) Grand Jumuah Masjid - Madawakkulam Anamaduwa
2 - Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi) Town Jumuah Masjid Avissawella
3 - Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi) Tholabe Garden Jummah Masjid Colombo 02
4 - Ash Sheikh Shakeel Nazar Badriya Jumuah Masjid, Slave Island (opp- Nawaloka Hospital) Colombo 02
5 In English Ash Sheikh Umar Yoosuff Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale Colombo 03
6 - Ash Sheikh M.M.Rizwan (Hashimi) Kollupitty Jumuah Masjid Colombo 03
7 - Ash Sheikh M.M. Rifaz Mufti (Ihsani) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Bambalapitiya Colombo 04
8 - Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori) Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road Colombo 04
9 - Ash Sheikh Yehya (Falahi) Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana Colombo 06
10 - Ash Sheikh Arshad Atha Ur Rahman (Furqani) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Mayura Place Colombo 06
11 - Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori) Wellawatte Jumuah Masjid Colombo 06
13 In English Ash Sheikh Fazil Farook Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana Colombo 06
14 In English Ash Sheikh Muiz Bukhary Jawatte Jumuah Masjid Colombo 07
15 - Ash Sheikh Mahir T.D. Ramdeen (Noori) Borella Jumuah Masjid Colombo 08
16 - Ash Sheikh Abdul Azeez (Khilliri) Minnan Jumuah Masjid Colombo 09
17 - Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi) Masjidus Salaam Jumuah Masjid - Maligawatte Colombo 10
18 - Ash Sheikh Dr.Sabry (Farsi) Kalandarasa Jumuah Masjid Colombo 10
19 - Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili) Masjidul Bilal - Maligawatte Colombo 10
20 - Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady) Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid) Colombo 11
21 - Ash Sheikh Fardhy (Hassani) Colombo Grand Jumuah Masjid Colombo 12
22 - Ash Sheikh Nawfar (Rashady) Najmi Jumuah Masjid - Keselwatta Colombo 12
23 - Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri) Peer Saibo Jumuah Masjid (Ihsaniya) Colombo 12
24 - Ash Sheikh Khaleel Rahman (Hunupitiy-Umari) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade Colombo 12
25 - Ash Sheikh Lufrath Mufthi (Khillri) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Shoe Road Colombo 13
26 - Ash Sheikh Suhaib (Humaidy) Umbitchi Jumuah Masjid Colombo 13
27 - Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady) Rahmaniya Jumuah Masjid - Grandpass Colombo 14
28 - Ash Sheikh Shaffie (Rashady) Mohiyadeen Jumuah Masjid (Aalamarathadi) - Grandpass Colombo 14
29 - Ash Sheikh Farhan (Falahi) Diniya Jumuah Masjid, Ali Waththa - Mattakuliya Colombo 15
30 - Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady) Masjidul Zainab Jumuah Masjid Dehiwala
31 - Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady) Kawdana Road Masjid Dehiwala
32 - Ash Sheikh Mafaz Mufti (Yoosufi) Muhiyadeen Jumuah Masjid Dehiwala
33 - Ash Sheikh Azeem Mufthi (Deeni) Al Azhar Jumuah Masjid, Waidya Road Dehiwala
34 - Ash Sheikh Ziyard (Haleemi) Town Jumuah Masjid Galewala
35 - Ash Sheikh Farhan (Inaami) Masjidun Noor Jumuah Masjid - Kannamapitiy Galle
36 - Ash Sheikh T.M.Haidar Ali (Al Haleemi) Illangawatte Jumuah Masjid Gampola
37 - Ash Sheikh M.A.M.Hamis Ansar (Furqani) Alipitiya Jumuah Masjid Gelioya
38 - Ash Sheikh Shifan (Mahqami) Jumuah Masjid Gothatuwa
39 - Ash Sheikh Ahamed Faleel (Casimi) Grand Jumuah Masjid Kaluthara
40 - Ash Sheikh Rizvi (Mallahiri) Hilru Jumuah Masjid Kaluthara
41 - Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi) Mahiyawa Jumuah Masjid Kandy
42 - Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani) Masjidul Hairath Jumuah Masjid - Aniwatte Kandy
43 - Ash Sheikh Kaleel Ul Rahman (Rahmani) Meera Maqam Jumuah Masjid Kandy
44 - Ash Sheikh Minhaj (Furqani) Grand Jumuah Masjid, Ulapane Kandy
45 - Ash Sheikh Abdul Cader (Malaahiri) Jamiul Hudah Jumuah Masjid - Mawilmada Kandy
46 - Ash Sheikh Faiz (Humaidy) Jaami Ul Lafireen Jumuah Masjd Kattankudy
47 - Ash Sheikh Azmeer (Hasani) Jumuah Masjid Kolonnawa
48 Respect your Parents Ash Sheikh M.I.M.Suhaib (Deeni) Pannawa Jumuah Masjid Kurunagala
49 - Ash Sheikh Rizan (Furqani) Al Jaami Ul Akbar Jumuah Masjid - Mallawapitty Kurunegala
50 - Ash Sheikh Mihlar (Deeni) Jummah Masjid Madawala
51 - Ash Sheikh Nasir (Ihsani) Al Masjidus Saliheen Jumuah Masjid Malwana
52 - Ash Sheikh K.Uwais (Deeni) Warakanda Jumuah Masjid Mathala
53 - Ash Sheikh Mubarak (Noori) Palanda Nooraniya Jummah Masjid, Mathugama
54 - Ash Sheikh M.Z.M Rameez (Zahri) Kamachodai Jumuah Masjid Negombo
55 - Ash Sheikh Faroodh (Ihsani) Yoosufiya Jumuah Masjid Negombo
56 - Ash sheikh Faizal Mufti (Noori) Grand Jummah Masjid Negombo
57 - Ash Sheikh Kamil Mufti (Hashimi) Abrar Jumuah Masjid - Palawathora Negombo
58 - Ash Sheikh Nassar Rahman (Mashoodi) Gorakana Jumuah Masjid Panadura
59 - Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni) Rawlathul Athkiya Jumuah Masjid - Thotawatte Panadura
60 - Ash Sheikh Noorul Hassan (Hashimi) Mohideen Jumuah Masjid - Bazzar Street Vavuniya
61 - Ash Sheikh Nusrath Ali (Baari) Ganikapura Jumuah Masjid Warakapola
62 - Ash Sheikh Thalha (Baari) Welegoda Badriya Jumuah Masjid Wattala
63 In Sinhala Ash Sheikh Zahran Hassan (Anvari) Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
64 - Ash Sheikh M.Minhaj Ameer (Manari) Nooraniya Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
65 - Ash Sheikh Riyadh Farook (Kashifi) Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte Wellampitiya
66 - Ash Sheikh Mubarak (Uzmani) Al Masjidul Darus Salaam Jumuah Masjid - Zaras Garden Wellampitiya
Lecture Date: Fri, 07 Oct 2016
No. Title Lecturer Masjid Name Area
12 - Ash Sheikh Yehya (Falahi) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Mayura Place Colombo 06