You are here

Jumuah Schedule

Lecture Date: Fri, 04 Sep 2015
No. Title Lecturer Masjid Name Area
1 - Ash Sheikh Abdul Rahman (Bahji) Meeripenna Jumuah Masjid - Dargatown Aluthgama
2 - Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakari) Kammandaluwa Jumuah Masjid Anamaduwa
3 - Ash Sheikh Abdhul Nasar (Inaami) Mohideen Grand Jumuah Masjid Anuradhapura
4 - Ash Sheikh M.M.Jumaan (Rawli) Masjidul Nabaviyya Jumuah Masjid Atulugama
5 - Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori) Grand Jummah Masjid Bandarawella
6 - Ash Sheikh Ahamed Faleel (Casimi) Jalaliya Zaviya Masjid - Kuttimala Beruwala
7 - Ash Sheikh Nazeer Buhardeen (Najahi) Wekanda Jumuah Masjid Colombo 02
8 In English Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami) Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale Colombo 03
9 - Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi) Kollupitty Jumuah Masjid Colombo 03
10 - Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi) Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road Colombo 04
11 In English Ash Sheikh Muiz Bukhary Wellawatte Jumuah Masjid Colombo 06
12 - Ash Sheikh Usama Mufti (Humaidy) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Mayura Place Colombo 06
13 - Ash Sheikh Nilamdeen (Humaidhi) Borella Jumuah Masjid Colombo 08
14 - Ash Sheikh M.I.M Nasir (Ihsani) Ganeemathul Qasimiya Jumuah Masjid - Dematagoda Place Colombo 09
15 - Ash Sheikh Ahamed Shah (Fayazi) Kuppiyawatte Jumuah Masjid Colombo 09
16 - Ash Sheikh Insaaf (Furqani) Minnan Jumuah Masjid Colombo 09
17 - Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori) Al Jami Ul Alfar Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid) Colombo 11
18 - Ash Sheikh Lufrath Mufthi (Khillri) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade Colombo 12
19 - Ash Sheikh Fazlan Kareem BA Hons (Yamani) Colombo Grand Jumuah Masjid Colombo 12
20 - Ash Sheikh Nassar Rahman (Mashoodi) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade Colombo 12
21 - Ash Sheikh Insaaf Mashood (Haqqani) Meeraniya Jumuah Masjid Colombo 12
22 - Ash Sheikh Abdul Haleem (Sharqy) Jami Ul Falah Jumuah Masjid - Leyardsbroadway Colombo 14
23 - Ash Sheikh Riyaz (Rahmani) Muhiyadeen Jumuah Masjid Dehiwala
24 - Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady) Junction Jumuah Masjid Dehiwala
25 - Ash Sheikh M.Y.Abdul Sathar (Hashimi) Masjidul Zainab Jumuah Masjid Dehiwala
26 - Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady) Grand Jumuah Masjid Galhinna
27 - Ash Sheikh Suhaid (Deeni) Masjidun Noor Jumuah Masjid - Kannamapitiy Galle
28 - Ash Sheikh Azeem Mufthi (Deeni) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Hirimbura Galle
29 - Ash Sheikh Adhnan Mubarak (Hashimi) Keerapone Jumuah Masjid Gampola
30 - Ash Sheikh Wajid Fairouz (Hafili) Galugamuwa Jumuah Masjid Gelioya
31 - Ash Sheikh Arshad (Ihsani) Jumuah Masjid Gothatuwa
32 - Ash Sheikh Khaleel Rahman (Hunupitiy-Umari) Haldumulla Jumuah Masjid Haputale
33 - Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani) Line Jumuah Masjid Kandy
34 - Ash Sheikh Kamil Mufti (Hashimi) Jamiul Hudah Jumuah Masjid - Mawilmada Kandy
35 - Ash Sheikh Muhammad (Bazubi) Murthagahamulla Jumuah Masjid - Gelioya Kandy
36 - Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni) Mahiyawa Jumuah Masjid Kandy
37 - Ash Sheikh Firdaws (Furqani) Masjiduth Thaqwa Jumuah Masjid (Malay Masjid) - Peradeniya Road Kandy
38 - Ash Sheikh T.M.Ramzan (Usvi) Kalawewa Jumuah Masjid Kekirawa
39 - Ash Sheikh Aliyar (Madani) Kekunugolla Jumuah Masjid Kekunugolla
40 - Ash Sheikh S.H.M.Faleel (Naleemi) Jumuah Masjid, Kohilawatte
41 - Ash Sheikh Thameem (Rahmani) Jumuah Masjid Kolonnawa
42 - Ash Sheikh Azwer Ali (Tablighi) Nooraniya Jumuah Masjid Megoda Kolonnawa
43 - Ash sheikh Faizal Mufti (Noori) Town Jumuah Masjid Kuruwita
44 - Ash Sheikh Rifad Rauof (Nilami) Al Masjidus Saliheen Jumuah Masjid Malwana
45 - Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi) Jummah Masjid Matale
46 - Ash Sheikh Azeezdeen (Rahmani) Deeniya Jumuah Masjid Moratuwa
47 - Ash Sheikh Liyawudeen Mufti (Kilihiri) Bilal Jumuah Masjid Mount Lavinia
48 - Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady) Grand Jumuah Masjid Mutur
49 - Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady) Bazar Jumuah Masjid Panadura
50 - Ash Sheikh Husni Ashraff Mufti (Haqqani) Gorakana Jumuah Masjid Panadura
51 - Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi) Pallimulla Jumuah Masjid Panadura
52 - Ash Sheikh Milhar (Deeni) Jumuah Masjid Rideegama
53 - Ash Sheikh Suhail (Usvi) Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa Wellampitiya
54 - Ash Sheikh Milhan (Rashady) Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte Wellampitiya
55 - Ash Sheikh Zawahir (Hashimi) Masjidur Rahmath Jumuah Masjid - Sedhawatte Wellampittiya