You are here

Jumuah Schedule

Lecture Date: Fri, 28 Nov 2014
No. Title Lecturer Masjid Name Area
1 - Ash Sheikh S.H.M.Faleel (Naleemi) Mohideen Jumuah Masjid - Nachiyanduwa Anuradhapura
2 - Ash Sheikh Thalha (Baari) Chaina Fort Grand Jumuah Masjid Beruwala
3 - Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri) Yasir Arafath Jumuah Masjid Beruwala
4 - Ash Sheikh Abdul Haleem (Sharqy) Fort Jumuah Masjid (Chatham Street) Colombo 01
5 - Ash Sheikh Siraji (Najahi) Masjidul Jamiah Jumuah Masjid - Java Lane Colombo 02
6 - Ash Sheikh Faroodh (Ihsani) Masjidul Thaqwa Jumuah Masjid - Dawson Street Colombo 02
7 - Ash Sheikh T.J.M.Omardeen (Rahmani) Kollupitty Jumuah Masjid Colombo 03
8 - Ash Sheikh Yoosuff Mufti (Bin Noori) Majma Ul Khairah Jumuah Masjid (Nimal Road), Colombo 04
9 - Ash Sheikh Abdul Rahman (Bahji) Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid, Kirulapana Colombo 06
10 - Ash Sheikh Meerajudeen (Rahmani) Muhiyadeen Jumuah Masjid - Mayura Place Colombo 06
11 - Ash Sheikh Ubaidullah (Falahi) Minnan Jumuah Masjid Colombo 09
12 - Ash Sheikh Alavi Moulana (Murshi) Ganeemathul Qasimiya Jumuah Masjid - Dematagoda Place Colombo 09
13 - Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi) Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid) Colombo 11
14 - Ash Sheikh Ijilan (Casimi) Colombo Grand Jumuah Masjid Colombo 12
15 - Ash Sheikh Nasmi (Haleemi) Masjidul Khairiya Jumuah Masjid Dambulla
16 - Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady) Muhiyadeen Jumuah Masjid Dehiwala
17 - Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady) Junction Jumuah Masjid Dehiwala
18 - Ash Sheikh Abdullah (Rawli) Meeran Jumuah Masjid - Kaluwella Galle
19 - Ash Sheikh Ameer Hamza (Rabbani) Kahatapitiya Jumuah Masjid Gampola
20 - Ash Sheikh M.M.Jumaan (Rawli) Dhellanga Jumuah Masjid Gelioya
21 - Ash Sheikh M.S.M.Ahamed (Mahlari) Muhiyadeen Jumuah Masjid Gintota
22 - Ash Sheikh Ajmeer (Usvi) Nagoya Port Masjid Japan
23 - Ash Sheikh Ansar (Hashimi) Ichinomiya Jumuah Masjid - Aichi ken Japan
24 - Ash Sheikh Muzammil (Hashimi) Anjo Jumuah Masjid Japan
25 - Ash Sheikh Zameel (Rahmani) Kazukai Jumuah Masjid Japan
26 - Ash Sheikh Sabry (Humaidy) Suzuka Jumuah Masjid Japan
27 - Ash Sheikh Mafaz (Bin Noori) Chiba Jumuah Masjid Japan
28 - Ash Sheikh Liyawudeen (Kilihiri) Jamiul Hairath Jumuah Masjid - Mahaiyawa Kandy
29 - Ash Sheikh Akram (Furqani) Mawilmada Jumuah Masjid Kandy
30 - Ash Sheikh Wavoo Farhan (Al Fasy) Katukella Jumuah Masjid Kandy
31 - Ash Sheikh Ilham (Rashady) Mallawapitty Jumuah Masjid Kurunagala
32 - Ash Sheikh Hafeem (Rahmani) Jumuah Masjid Madawala
33 - Ash Sheikh Irfan (Humaidi) Al Masjidus Saliheen Jumuah Masjid Malwana
34 - Ash Sheikh Nifraz (Haqqani) Bilal Jumuah Masjid Mount Lavinia
35 How To Save Our Ladies Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani) Gorakana Jumuah Masjid Panadura
36 - Ash Sheikh M.M.Ikram (Fassy) Rathmalana Jumuah Masjid (1st Lane) Rathmalana
37 - Ash Sheikh Hussain (Rahmani) Madurapura Jumuah Masjid Weligama
38 - Ash Sheikh Ameer Ali (Falahi) Masjidur Rahmath Jumuah Masjid - Sedhawatte Wellampittiya
39 - Ash Sheikh A.R.Fairooz (Usvi) Mohideen Jumuah Masjid Wiyangala