You are here

All Lectures

Ash Sheikh M.H.M.Rifai (Rahmani)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Jumuah
Lecture Language: 
Tamil
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Grand Jumuah Masjid, Addalaichenai
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Jumuah
Lecture Language: 
Tamil
Mufti Ismail Ibnu Musa Menk
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Special
Lecture Language: 
Tamil
Mufti Ismail Ibnu Musa Menk
Fanar - Doha Qatar
Thu, 20 Nov 2014
Lecture Type: 
Special
Lecture Language: 
English
Ash Sheikh Salman (Thabligi)
Borella Jumuah Masjid, Colombo 08
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Jumuah
Lecture Language: 
Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Mallawapitty Jumuah Masjid, Kurunagala
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Jumuah
Lecture Language: 
Tamil
Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Jumuah
Lecture Language: 
Tamil
Ash Sheikh Irfan Mubeen (Rahmani)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte, Wellampitiya
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Jumuah
Lecture Language: 
Tamil
Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi)
Maradana Sinna Palli, Colombo 10
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Jumuah
Lecture Language: 
Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Jummah Masjid, Jayawadanagama, Wikramasinhapura, Battaramulla
Fri, 21 Nov 2014
Lecture Type: 
Jumuah
Lecture Language: 
Tamil

Pages